Startsida | Om oss | Idrottsmedicinsk mottagning | Företagshälsovård | Vibrationsträning | Kontakta oss

Åse Engholm
Leg. sjukgymnast

Åse har arbetat mer än 10 år som sjukgymnast inom primärvården och har under flera år arbetat som instruktör och styrelseledamot i Korpen Linköping.
Utbildningar och kompetens:
Credential examen McKenzie, OMT, Akupunktur, Idrottsmedicin, Mulligan concept, Försäkringsmedicin, Idrottsskador hos barn och ungdomar.


Jonas Emmoth
Leg. sjukgymnast

Jonas har arbetat flera år som sjukgymnast inom primärvården och spelat ishockey på Elit nivå.
Utbildningar och kompetens:
Magisterexamen OMT, Mc Kenzie, Akupunktur, Idrottsmedicin, Försäkringsmedicin. Idrottsskador hos barn och ungdomar.

Vi arbetar med behandlingar enligt de senaste på forskningsfronten.

OMT (Ortopedisk Manuell Terapi), specifik kunskap om led, muskel och nervbehandling.
futurarehab har sjukgymnast med magisterexamen.

McKenzie ett rygg- och nackbehandlingskoncept som bland annat
medvetandegör individen.
futurarehab har sjukgymnast med credentialexamen.

Akupunktur Smärtlindrande och cirkulationsfrämjande behandling.

Mulligan Specifik ledmobilisering utan eller med aktiv rörelse av patient.

Idrottsmedicin Kunskap om strukturers läkning och belastningstolerans.
futurarehabssjukgymnaster har god idrottsmedicinsk utbildning med förbundskompetens och arbetar nära flera idrottsföreningar. Är rekommenderad av Svenska Riksidrottsförbundet.
futurarehab är medlem i svensk idrottsmedicinsk förening.

futurarehabs sjukgymnaster kan bistå med telefonrådgivning, individuella behandlingar, gruppbehandlingar och föreläsningar. Grundidén är ett tidigt omhändertagande inom 48 timmar.kunder/partners:

futura
rehab | Jerikodalsgatan 8, Mjölby | 073 - 300 44 60 | Karta - hitta.se